Hei alle sammen.
Siste trening før jul (svømmeskole) er 20. Desember.
Første trening etter jul er mandag 6. Januar.

 

FOLKEBAD

Siste dag før jul er onsdag 18.12.
Første dag på nyåret er mandag 06.01.