Det har vært noen spørsmål ift NSFs koronavettregler, og jeg skal her forsøke å få frem det viktigste man må følge og ta hensyn til når man planlegger ulik type aktivitet. Det første er skillet mellom under/over 20 år, og det andre skillet mellom trening (svømmeskole, svømmetrening) og arrangement (konkurranse, instruktør-/trenerkurs).

NSFs koronavettregler finnes på denne i siden: https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/. Her er beskrevet generelle regler for trening og spesifikke regler for barn/ungdom og voksne.Det er også laget et veiledningshefte for klubber som man finner her: [https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/06/Veiledningshefte-til-klubber-15.06.20.pdf](https://svomming.no/wp-content/uploads/2020/06/Veiledningshefte-til-klubber-15.06.20.pdf).

For instruktør- og trenerkurs gjelder regler for arrangement som man finner her: [https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c](https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c). Her er det verdt å merke skillet med bakgrunn i alder (under/over 20 år) og hvilket fylke deltakerne kommer fra.

I tillegg må klubbene/kretsene som arrangør av trening/konkurranser/kurs forholde seg til retningslinjene som gjelder for den aktuelle hallen/skolen aktiviteten skal arrangeres i. Dette for å sikre at man ivaretar både lokale og nasjonale retningslinjer.

På hovedsiden for koronavettregler ([https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/](https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/)) finnes det linker til mange ulike sider med tips og informasjon. F.eks tips til organisering i basseng, forslag til infoskriv, smittevernveilder for svømmeanlegg etc.

Jeg håper dere ved å bruke NSF infoside for koronavettregler vil finne det meste man trenger av relevant informasjon for å kunne planlegge ulike aktiviteter. Vi har forsøkt å være så konkrete vi kan, men noe kan kun tilpasses lokalt med utgangspunkt i lokalet man skal benytte, hvilken type aktivitet det er, alderen på deltakerne og hvor deltakerne kommer fra. Ta kontakt hvis noe er uklart.

Jørn Idar Westby