Sakliste for årsmøte i Toten svømmeklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte den 16.02.2022, utsendt medlemmer/foresatte 17. januar 2022.

Årsmøtet avholdes den 16.02.2022 kl.18.00 på Skreia Ungdomsskole, det kan bli aktuelt at møtet foregår digitalt, dette vil det komme informasjon om.

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning 

Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 

Sak 11: kompensasjon for styremedlemmer. 

Sak 12: Treningsleir i utlandet 2023

Sak 13: Vedta klubbens budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Leder

15.2 Nestleder

15.3 Styremedlem

15.4 Leder av valgkomiteen

15.5 Kasserer